Közérdekű adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. ...

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Éves költségvetések - a közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
 2. Számviteli, beszámolók - A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
 3. A költségvetés végrehajtása - A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Foglalkoztatottak
  • 2015:
   • 2016:
    • 2017:
     • 2018:
      • 2019:
       • 2020:
        • 2021:
         • 2022:
          • 2023:
           • 2024:
           • Támogatások
           • Szerzõdések
            Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdõ felek megnevezése, a szerzõdések értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével. A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani.
            • 2009:
             • 2010:
              • 2011:
               • 2012:
                • 2013:
                 • 2014:
                  • 2015:
                   • 2016:
                    • 2017:
                     • 2018:
                      • 2019:
                       • 2020:
                        • 2021:
                         • 2022:
                          • 2023:
                           • 2024:
                           • Európai Unió által támogatott fejlesztések
                            Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések.
                           • Közbeszerzés
                           • Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl