Farkaslyuk gazdasága

A szénbányászat megszüntetése döntő változást jelentett az itt élő emberek életében. Az átalakulás a környezet átformálását is jelentette. Abban a tempóban és mértékben, ahogyan az embert érik a külső hatások, valamint annak következtében, ahogyan ezekre a külső hatásokra reagál, s ahogyan fokozatosan saját kezdeményező tevékenységei kialakulnak, a különböző elemek kaotikus forgatagában kezd kialakulni valami rend, harmónia. Ha az emberek életét régóta keseríti valami, ha életlehetőségeik szűkössége elvette cselekvési kedvüket, ha bezárkóznak, ha nem tudják fölismerni az új körülményeket, ha nem hisznek a közös cselekvés értelmében, akkor nem érdemlik meg, hogy mások segítsenek rajtuk. Az összefogás a fejlesztés egyik célja, de feltétele is.

Napjainkban a szénbánya bezárásából adódó munkalehetőségek beszűkülését a vállalkozások terjedése ellensúlyozza. Ipari tevékenységek letelepítésére mintegy 20 hektárnyi rekultivált, teljes közművesített terület áll rendelkezésre. A ma működő 32 vállalkozás mintegy 280 főnek biztosít munkalehetőséget. Az egyéni vállalkozások nagy része kiskereskedelemmel foglalkozik. A település múltjából és természeti adottságaiból következően nem elsősorban a mezőgazdálkodásra alkalmas a terület, de a talaj minősége ezt is lehetővé teszi. A lakosság számához viszonyított kis kiterjedésű határát korábban jelentős erdőség borította.

A gazdaság fejlődését az idegenforgalmi szempontból is jelentős Bányamúzeum-és Skanzen megvalósítása segítheti. A település nagyszabású terve, a fejlődés meghatározó tényezője lehet. Ezt földalatti vágatokban működő bányagépekkel és felszíni bemutatóhelyek kialakításával kívánjuk megvalósítani. Skanzen épületekben kiállítások szemléltetnék a bányász életmódot. Mind ezekhez élménypark és szálláshelyek kapcsolódnának a kor hagyományos öltözékében megjelenő személyzettel. A tervekben szerepel egy kilátó megépítése, ahonnan az Alacsony-Tátra hegycsúcsai látható majd, és egy kerékpárút létesítése, amely lehetővé tenné a környék látványosságainak megtekintését is, pld.: Arlói-tó, Hangonyi-tó, illetve Szilvásvárad.

A farkaslyukiak évtizedek múltán sem tudják elfelejteni a szénnel megrakott csilléket, a döcögő, a vájatból kisuhanó, életet jelentő fekete anyagot szállító vonatokat. 2011-ben Farkaslyuknak lehetősége lett arra, hogy saját nemzeti kincsünk, meglévő ásványvagyonunk a szén, a föld mélyéből kitermelve, csökkentse az ország energiafüggőségét és egyben a település munkanélküliségi mutatóit is – egy vállalkozó megkutatási engedélyt kapott a területre, amely 2015-ben lehetővé tette a kitermelési engedély megkérését -. A foglalkoztatottság növelése, a termelő iparág és az arra épülő feldolgozó ipar fejlesztése nélkül nehezen képzelhető el fellendülés! A bányász a bányában találja meg megélhetését, ott tudja munkájával önmagát megvalósítani, családjának anyagi biztonságot adni.

A meghatározó stratégiák, gazdasági programok a választási ciklusokhoz igazodnak, így ebben a rendszerben nem kezelhetők jól azok az elemek, amelyek áthúzódó feladatként a következő választási időszakban folytatandó feladatokat jelentenek. Ezen körülmények között minden adott ciklus elején elfogadott stratégiai elképzelések folyamatosan átdolgozásra kerültek. A jelenleg regnáló képviselő testület a 2014-19-es gazdasági programját a 73/2014. (XI.17.) számú határozatával fogadta el, amely a körülményeket figyelembe véve egy reális, de általánosan is beilleszthető stratégiai célt fogalmazott meg:

„Farkaslyuk község Önkormányzatának az az alapvető célkitűzése a tendenciák figyelembe vételével, hogy kihasználja különleges természeti adottságait, hiszen a megtett és megteendő intézkedései kapcsán arra kell felkészülni, hogy úgy a lakosságszám, mint a feltárt és fejlesztett területek tekintetében vonzó célpont lehet a tőkebefektetés és az Önkormányzattól bizonyos mértékig független fejlesztések számára.”

Programok a településen

Orvosi ügyelet

cím: Ózd,
Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd Béke út 1-3.
telefon: 48/574-400
munkanapokon:
munkaszüneti napokon: