Farkaslyuk jelenlegi helyzete

Farkaslyuk közigazgatási területe 4,57 km. 2013 fő lakosa 625 lakásban él, ezek 90%-a rendelkezik vezetékes ivóvízzel. A gázvezeték rendszer teljesen kiépült, a rákötés lehetősége mindenhol biztosított.

A szennyvízberuházás még nem készült el teljes egészében, a csapadékcsatorna kiépítettsége 100%-os. Az utak 90%-a időjárás biztos, aszfaltozott. A vezetékes telefonrendszer mindenki számára elérhető, az országos mobiltelefon szolgáltatók hálózatai a településen elérhetőek, térerő gondok a szűkebb völgyekben a 70-es körzetszámon jelentkeznek. A közösségi Internet elérés (vezetékes, vezeték nélküli) biztosított.

A település lakosságszerkezete arányosan megosztott, a munkaképes korúak között az országos átlaggal megegyező a munkanélküliek aránya, és a szociális ellátásból élők száma.

Az egészségügyi ellátást a település 2006-ban felújított rendelőjében a háziorvos biztosítja a hét öt munkanapján rendelési időben. A szakorvosi ellátás, felnőtt és gyermek ügyelet Ózdon, az Almási Balogh Pál Kórházban biztosított. Az újszülöttekre védőnő vigyáz.

A napközi-otthonos óvodában jelenleg 126 gyermeket nevelnek, a Farkaslyuki Általános Iskolában 1-8 évfolyamon 10 osztályban 201 gyermeket nevelnek, oktatnak. Az iskolai pedagógiai munkát segíti az 1995-ben megépült korszerű tornaterem.

A közösségi sportolás és szórakozás színtere a Farkaslyuki Ifjúsági Tábor, ahol szép természeti környezetben füves labdarúgópálya, és szálláshely biztosítja az aktív időtöltést.

A település hagyományai a szénbányászathoz kapcsolódnak. Minden év szeptember első hétvégéjén van a hagyományos Bányász- és Falunapot.

A település nagyszabású terve, egyben a fejlődés meghatározó tényezője lehet a Bányamúzeum és Skanzen létrehozása. Ezt földalatti vágatokban működő bányagépekkel és felszíni bemutatóhelyek kialakításával kívánjuk megvalósítani. Skanzen épületekben kiállítások szemléltetnék a bányász életmódot. Mindehhez élménypark és szálláshelyek kapcsolódnának a kor hagyományos öltözékében megjelenő személyzettel. A tervekben szerepel egy kilátó megépítése, ahonnan a Tátra hegycsúcsai látható majd, és a hosszútávú célok között szerepel – Ózd város Önkormányzatával közös megvalósításban - egy kerékpárút létesítése a Hangonyi-tóhoz, illetve Szilvásváradra, az országosan ismert turisztikai központba.

Programok a településen

Orvosi ügyelet

cím: Ózd,
Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd Béke út 1-3.
telefon: 48/574-400
munkanapokon:
munkaszüneti napokon: