Kulturáls élet

Farkaslyuk község gazdasági és kulturális alapját lényegében a bányaipar jelentette.

1923-ban megalakult a Munkás Olvasó Egylet, és egyleti székházat is épített az üzem előadóteremmel, színpaddal, olvasóteremmel. 1923. március 23-án az Altiszti Munkás Olvasókör 16 fővel megalapította a Bányász Dalárdát, 1940-ben alakult meg a fúvószenekar. A kulturális élet mellett jelentős volt a bányatelep sportélete is. 1938-ban korszerű, alulról fűthető fürdő-úszó medence épült. A település a 60-as években tekepályával, szabadtéri színpaddal rendelkezett. A kultúrházban mozi, könyvtár és étterem várta a dolgozókat és családjukat.

Az 1990-es években elindult gazdasági változások rendkívüli mértékben sújtották a térséget, így Farkaslyukat is. A bányabezárás során nemcsak munkahelyeket veszített a település, hanem eladásra került a volt kultúrotthon épülete is.

1996. október 13-án Farkaslyuk állampolgárai népszavazáson voksoltak az önálló önkormányzat megalakulásáról, ennek alapján 1999. május 01. napjával önálló községgé alakult.

Az Önkormányzat a közművelődési feladat ellátási kötelezettségének egyre növekvő mértékben próbál eleget tenni. Az Önkormányzat a település kulturális igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével kiemelten támogatja a helyi hagyományok ápolását, az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőségek alakításának és működtetésének segítését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását.

A térségben szinte törvényszerű kísérletek történnek a bányászhagyományok megőrzésére és az ezzel kapcsolatos kultúrának a felélesztésére. Farkaslyukban a Bányásznap már Bányásznap-Falunapként él tovább.

A közművelődéssel kapcsolatban kiemelt szerepet jut a település általános iskolájának, ahol közművelődési programok, nemzeti ünnepek szervezése és egyéb kulturális események zajlanak. Az iskola épületében mozgó könyvtár működik, amely a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét segíti.

Az Önkormányzat támogatja a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit. Kiemelt cél a község kulturális értékeinek fejlesztése, hagyományainak feltárása, a helyi művelődési szokások gondozása, valamint a lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése. A települést járva több helyen láthatunk kiállított bányagépet, csillét és más emléket. Farkaslyuk Község Önkormányzata tervei között a Közösségi Centrumban tele-ház létrehozatala szerepel.

A községben a társadalmi, egyesületi életnek nagy hagyományai vannak. A civil szervezetek és alapítványok száma három. A községnek van testvér-települési kapcsolata, emellett rendelkezik kistérségi, regionális és országos kapcsolatrendszerrel.

A település és a kistérség egyik kitörési lehetősége a turizmus és az idegenforgalom fellendítése. A jól működő turizmus és a kulturális idegenforgalom egyik legfontosabb alapja maga a kultúra. A település nagyszabású terve, egyben a fejlődés meghatározó tényezője lehet a Bányamúzeum és Skanzen létrehozása. Ezt földalatti vágatokban működő bányagépekkel és felszíni bemutatóhelyek kialakításával kívánják megvalósítani. Skanzen épületekben kiállítások szemléltetnék a bányász életmódot. Mindehhez élménypark és szálláshelyek kapcsolódnának a kor hagyományos öltözékében megjelenő személyzettel. A tervekben szerepel egy kilátó megépítése, ahonnan a Tátra hegycsúcsai látható majd, és egy kerékpárút létesítése a Hangonyi-tóhoz, illetve Szilvásváradra, az országosan ismert turisztikai központba. Mindezek csak összehangolt kistérségi együttműködés révén valósulhatnak meg.

Farkaslyuk többszínű kulturális életét az itt letölthető kiadvány foglaja össze.

A jövőre vonatkozóan kiemelt cél a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

Programok a településen

Orvosi ügyelet

cím: Ózd,
Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd Béke út 1-3.
telefon: 48/574-400
munkanapokon:
munkaszüneti napokon: